Projectes d´instalacions

Contacte

Completa el formulari i ens comunicarem amb tu a la brevetat

Necessites més ajuda?

Completa el formulari i ens comunicarem amb tu a la brevetat

Corre-u

esteve@delta.cat

Telf

93 735 46 68

Descripció

Estudiar de forma correcte les necessitats que es volen cobrir en qualsevol instal·lació és el primer pas per aconseguir una obra en les millors condicions de qualitat i preu.

DELTA Enginyers tenim com a objectiu definir i dimensionar els elements que formen part d’una instal·lació per tal d’aconseguir el nivell de qualitat i prestacions definits pel client.

Abast de les instal·lacions projectades

Metodologia de Treball

COMPARACIÓ D'OFERTES

S’assesorarà a la Propietat, si així ho desitja, en la preparació del concurs. S’atendràn les consultes de les empreses licitants durant la confecció de les ofertes, s’analitzaràn les presentades i s’emetrà l’informe i les conclusions.

PROJECTE EXECUTIU

A partir de l’Avantprojecte d’instal·lacions i del projecte arquitectònic es desenvoluparà el projecte executiu de cada instal·lació, que permetrà als instal·ladors o contractistes ofertar i executar l’obra.
Els projectes executius es compondran de:

 • Memòria descriptiva amb bases de càlcul i càlculs justificatius.
 • Especificacions tècniques
 • Plec de condicions administratives i legals
 • Amidaments
 • Plànols, esquemes i detalls.

ESTUDIS PREVIS I AVANTPROJECTES

S ‘estudiaran diferents sistemes que s’adaptin a les necessitats requerides. S’incidirà especialment en:

 • Les exigències arquitectòniques derivades del sistema escollit.
 • Cost aproximat ± 15% desglossat per grans capítols

DIRECCIÓ TECNICA

Funcions administratives

 • Control d’amidaments
 • Recolzament a les gestions per a l’obtenció de permisos oficials.
 • Control i impusió de la gestió amb companyies subministradores de fluids i energia.

Funcions tècniques

 • Interpretació i adaptació del projecte a les vicissituds de l’obra
 • Coordinació tècnica entre instal.ladors, contractistes, subministradors, etc.
 • Preparació de detalls d’obra, passos, etc.
 • Revisió i aprovació de plànols de muntatge.
 • Revisió i aprovació de replantejaments.
 • Control d’execució.
 • Revisió plànols final d’obra, normes de funcionament i manteniment.
 • Preparació recepció de l’obra.

Metodologia de Treball

S’assesorarà a la Propietat, si així ho desitja, en la preparació del concurs. S’atendràn les consultes de les empreses licitants durant la confecció de les ofertes, s’analitzaràn les presentades i s’emetrà l’informe i les conclusions.

A partir de l’Avantprojecte d’instal·lacions i del projecte arquitectònic es desenvoluparà el projecte executiu de cada instal·lació, que permetrà als instal·ladors o contractistes ofertar i executar l’obra.
Els projectes executius es compondran de:

 • Memòria descriptiva amb bases de càlcul i càlculs justificatius.
 • Especificacions tècniques
 • Plec de condicions administratives i legals
 • Amidaments
 • Plànols, esquemes i detalls.

S ‘estudiaran diferents sistemes que s’adaptin a les necessitats requerides. S’incidirà especialment en:

 • Les exigències arquitectòniques derivades del sistema escollit.
 • Cost aproximat ± 15% desglossat per grans capítols
Funcions administratives
 • Control d’amidaments
 • Recolzament a les gestions per a l’obtenció de permisos oficials.
 • Control i impusió de la gestió amb companyies subministradores de fluids i energia.
Funcions tècniques
 • Interpretació i adaptació del projecte a les vicissituds de l’obra
 • Coordinació tècnica entre instal.ladors, contractistes, subministradors, etc.
 • Preparació de detalls d’obra, passos, etc.
 • Revisió i aprovació de plànols de muntatge.
 • Revisió i aprovació de replantejaments.
 • Control d’execució.
 • Revisió plànols final d’obra, normes de funcionament i manteniment.
 • Preparació recepció de l’obra.