Referencies

Referencies

Els nostres casos d'èxit

Ampliació de terrasses i vetlladors amb motiu de la Fase 1 del pla de desescalada

Amb motiu de l’entrada a la fase 1 del Pla de desescalada del COVID-19 diversos ajuntaments estan agilitzant els permisos per terrasses i vetlladors de bars i restaurants.

L’Ajuntament de Sabadell facilita l’ampliació de la superfície ocupada per terrasses sempre i quan es garanteixi l’accessibilitat dels vianants, la seguretat vial i el descans veïnal.

 
Aquesta setmana hem tramitat via ràpida la sol.licitud de terrassa pel Restaurant Mi Sushi (antic Marco Polo) situat a l’eix Macià de Sabadell

Redacció el projecte d’obres per la instal.lació d’un sistema de climatització al Mercat Municipal de La Llagosta

El Mercat Municipal de La Llagosta és troba als baixos d’un edifici de Serveis Municipals, disposa d’una coberta plana amb 9 lluernaris, que juntament amb una filera de finestres situades damunt de les parades ubicades al Sud Est, donen llum natural a l’interior.

 
Aquesta setmana hem tramitat via ràpida la sol.licitud de terrassa pel Restaurant Mi Sushi (antic Marco Polo) situat a l’eix Macià de Sabadell

L’objectiu del projecte es dotar de climatització a traves d’un equip Roof-Top amb free-cooling i recuperació de calor de l’aire extret situat dalt de la coberta de la zona administrativa, s’inhabilitarà un dels lluernaris per passar els conductes. S’ha de tenir en compte que tota l’obra s’haura de realitzar interferint els menys possible en la operativa del Mercat.

El projecte s’ha realitzat amb metodologia BIM (Building Information Modeling) que permet una millor evaluació i organització en fase d’execució.

 • Situació:C/ del Mercat, 2, 08120 La Llagosta
 • Promotor:Ajuntament de La Llagosta
 • Data entrega projecte: Abril 2020
 • Pressupost d’execució material: 80.000 €

Deixalleria d'Ullastrell. Projecte executiu d'instal.lacions

Promotor:
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL
Arquitectes
I. Martí i J. Avilés S. L. P. Serveis tècnics d’arquitectura
Pressupost instal·lacions
59.187,00 €
Data de projecte
Novembre 2018

L’edifici de nova planta es troba situat a les afores del Municipi. S’han projectat les instal·lacions elèctriques, reg i fontaneria.

Donat que es tractava d’un edifici aïllat amb dificultats per fer-hi arribar l’escomesa elèctrica. S’ha optat per minimitzar al mínim el consum i alimentar la instal·lació a través d’un sistema de plaques fotovoltaiques desconnectat de la xarxa.

Inspecció i confecció dels certificats de muntatge d'inflables Segons el criteris de la Norma UNE-EN 14960

Molts ajuntaments i entitats demanen un certificat de muntatge dels inflables usats en festes infantils segons els criteris de la Norma UNE-EN 14960

 • Es comprova que l’inflable disposi del certificat d’homologació i la revisió periòdica anual. 
 • Es comprova el seu estat general
 • Es comprova que la superficie i zones de seguretat al voltat de l’inflable
 • Els ancoratges, la instal·lació elèctrica i el bufador

Un cop muntat l’inflable i fetes les comprovacions emetem el certificat i s’envia en format digital al titular de la instal.lació i als organismes o entitats que el requereixin.

Club de Tennis Les Fonts

Situació: Av. Mossèn Parramòn 1 08228 Les Fonts de Terrassa
Data finalització: Juny 2016

El Club de Tennis Les Fonts fundat l’any 1956 ocupa un espai de 5.931 m2. Disposa d’un parell de pistes de frontenis, dues de pàdel, una pista de tenis i una pista de futbol sala, piscina descoberta i restaurant

Sol·licitud Llicència d’obra

Tramitar la Llicència d’obra per la construcció de les pistes de pàdel.

Adequació de la instal·lació elèctrica

S’ha confeccionat el projecte d’adequació de la instal·lació elèctrica i s’ha tramitat la seva inscripció segons la instrucció 1/2015 de la Generalitat de Catalunya i la Llei 9/2014.

Comunicació de l’activitat

Per tal de tramitar la comunicació de l’activitat a l’Ajuntament de Terrassa ha calgut

 • Tramitar la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS fins l’obtenció del Certificat favorable amb l’acta de comprovació i prevenció i seguretat en cas d’incendi per part d’una EIC. 
 • Adaptar l’accessibilitat amb la construcció d’un nou lavabo adaptat 
 • S’ha instal·lat suport de plaques solars per l’escalfament de l’Aigua calenta sanitària en la zona de vestidors 
 • S’ha adequat les instal·lacions de la piscina per complir l’ordenança en vigor
 • S’ha adequat la cuina i s’han  modificat les sortides de la zona restaurant
 • S’ha ignifugat la estructura metàl·lica de l’edifici xalet i del magatzem annex a la pista de tenis.

Restaurant SABOR MI SUSHI (CC Màgic BADALONA)

Situació: CC Màgic BADALONA local A11b (C/ Concordia nº 1)
Data: Març 2016
Nom comercial: SABOR MI SUSHI

El local disposa de 120 metres quadrats i 30 de terrassa i es troba dins de les instal·lacions del Centre comercial Màgic BADALONA.

Gestions i enllaç tècnic amb el centre comercial 

S’ha tramitat i gestionat la documentació necessària requerida per el centre comercial, tal com la tramitació de la llicència d’obres i la coordinació de Seguretat i Salut.

Direcció d’obra

S’ha realitzat la direcció de l’obra amb especial cura en el compliment de les normes tècniques exigides per el centre comercial.

 • S’ha instal·lat doble xarxa de ruixadors i detectors connectats al sistema general del centre.
 • Extinció automàtica a les campanes
 • Megafonia connectada al sistema d’avisos general
 • Climatització alimentada per la xarxa pròpia del centre
 • Producció d’aigua calenta sanitària mitjançant l’aprofitament de l’aigua calenta de les plaques solars
 • Instal·lació de gas, ventilacions i sistema automàtic de tancament de l’alimentació general.

Instal·lació elèctrica

En tractar-se d’un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. Per tant es va realitzar el projecte, el seguiment de l’execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d’obertura de l’activitat


Es tracta d’una activitat recreativa. S’ha tramitat la comunicació davant de l’ajuntament.

PERRUQUERIA A BARCELONA

Situació: Carrer Sant Pere Més Baix, (Ciutat Vella) BARCELONA
Data: Setembre-Desembre 2014
Nom comercial: BETH’S HAIR, SALON STORE

Es tractava d’adequar un local de 90 m2 situat en planta Baixa d’un bloc d’habitatges que havia estat una botiga de roba. L’antiga activitat disposava d’un aparador i una persiana que ocupava 30 cm de la via pública i no complia les normes de paisatge urbà de la zona Calia condicionar el local per a instal∙lar‐hi una activitat de perruqueria, així com restaurar la façana al seu estat original en concordança a les normes del paisatge urbà de Barcelona

Sol·licitud Informe Previ del Servei de Patrimoni 

El emplaçament de les obres estava inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual C (Edificis urbanísticament protegits i en un entorn o conjunt protegit).
Previ a la sol·licitud de llicència d’obres calia obtenir l’informe favorable del Departament de patrimoni arquitectònic històric i artístic

Sol.licitud d’Obra

Les obres indicades estaven sotmeses al règim de Comunicat Diferit.
Va caldre sol·licitar el Certificat Idoneïtat Tècnica i tramitar la Llicència a l’Ajuntament de Barcelona

Instal·lació elèctrica

En tractar-se d’un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. PEr tant es va realitzar el projecte, el següiment de l’execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d’obertura de l’activitat

Es tracta d’una activitat no alimentaria inclosa a l’annex III.3,i sotmesa al tràmit de Comunicació prèvia al inici d’activitat sense projecte tècnic.

Suport en la tramitació dels ajuts a la rehabilitació

En reformar-se la façana es va donar suport en la tramitació de la documentació necessària per l’obtenció d’ajuts a la rehabilitació

Museo CBF Experience

Ubicació: C/ Río de Janeiro (Brasil)
Client: Mediapro Exhibitions
Superfície: 1.500 m2
Dates : Gener-Febrer 2014

En motiu de la cel•lebració del mundial de futbol del Brasil 2014, La empresa Mediapro Exhibitions va dissenyar i produir el museu de la confederació brasilenya de futbol en un espai de 1.500 metres quadrats.

A DELTA Enginyers vàrem encarregar-nos de coordinar en fase de projecte els treballs dels diferents agents que hi varen intervenir.

Es va haver de coordinar el projecte museogràfic, la il•luminació, els aparells audiovisuals i l’acondicionament acústic aspectes, tots ells, realitzats per diferents empreses des de Barcelona amb les obres de reforma i climatització de l’espai executades i projectades des de Brasil.

Reforma d'un local destinat a festes infantils

Ubicació: C/ Can Mates, 12 – SANT CUGAT DEL VALLÉS
Superfície: 117 m2
Data finalització: Juny 2014
Nom comercial: La Festa Viatgera

Estudi viabilitat

Es tractava de muntar l’activitat en una planta altell accessible a través d’una escala. Calia sol·licitar l’eximent d’haver d’instal·lar un elevador per l’accés de minusvàlids en base al cost desmesurat del mateix comparat amb la inversió requerida per adequar el local.

Sol·licitud d’obra menor

Es va confeccionar el projecte executiu d’obra incloent l’aïllament de les estructures metàl·liques, l’aïllament acústic i les instal·lacions.

Legalització de la instal·lació elèctrica

Confecció i tramitació del projecte de baixa tensió, sol·licitud de la vista de control inicial.

Sol·licitud del permís d’activitats

S’ha realitzat la comunicació prèvia d’activitat i s’ha gestionat la visita del tècnic municipal per tal d’obtindre l’acta de control definitiva.

Posar-se en contacte

Contacte

Correu-e

delta@delta.cat

Telf

93 735 46 68

Contacte

Completa el formulari i ens comunicarem amb tu a la brevetat